Algemene informatie

Korte geschiedenis

De afkorting L.B.V. staat voor “luchtbuks-vereniging”. Deze term is echter al jaren achterhaald. De luchtbuksen van toen zijn volwaardige wedstrijdwapens geworden.

DI OD WI is een afkorting, samengesteld uit de eerste letters van de twee verenigingen die hebben bijgedragen aan de oprichting (Diana en Odysseus) met daarbij WI, de eerste twee letters van “Wilhelminadorp” de wijk van Best waar de oprichting heeft plaatsgevonden.

LBV Diodwi is dus een echte Best-se vereniging. Nadat begonnen is met schietbanen in Buurthuis Kadans is men al snel verhuisd naar de zaal van Café Roche aan de Oirschotseweg. In verband met de spoorwegverdubbeling werd het café afgebroken en heeft de vereniging sinds 1 januari 1999 haar schietbanen met 8 schietpunten in het Vrijetijds-centrum, De Maas 6 te Best.

Sinds 1995 wordt er binnen de vereniging ook met luchtpistool geschoten.

Het schieten

Luchtgeweer en luchtpistool schieten is een wedstrijdsport (Olympische discipline) die door veel mensen wordt beoefend. Het is een echte concentratiesport, niet spectaculair om naar te kijken en komt daardoor ook maar weinig in de publiciteit.

Er wordt geschoten op binnenbanen over een afstand van 10 meter. De schietkaarten voor luchtgeweer zijn 10 x 10 cm met daarop een doel met een doorsnee van 4,5 cm, bestaande uit 9 ringen (1 t/m 9 punten) en de roos (10 punten). De roos heeft een doorsnee van slechts 0,5 mm!

De schietkaarten voor luchtpistool zijn 17 x 17 cm. Het doel heeft een doorsnee van 15,5 cm, waarvan de middelste twee (doorsnee 11 mm) samen de roos (10 punten) vormen. Ook hier staan de overige ringen voor een puntenwaardering van 1 t/m 9.

Schietavond

De vaste schietavond is de woensdagavond vanaf 19.00 uur.

Onze schietbaan ligt in het Vrijetijdscentrum Best, De Maas 6, 5684 PL Best.

Training

Onze vereniging heeft 1 trainer. Een  een Trainer-A die zowel de nieuwe schutters begeleid als de gevorderde sportschutter. Door deze trainer wordt op dinsdagavonden trainingen georganiseerd. Tijdens de trainingen wordt verschil gemaakt tussen aspiranten, nieuwe leden en de reeds gevorderde schutter. Aspiranten ondergaan een verplichte training. Maar ook voor de gevorderde schutters kunnen trainingen erg nuttig zijn. De training wordt individueel bepaald in overleg tussen schutter en trainer.

Wapens

Er wordt geschoten met luchtdrukwapens in wedstrijduitvoering (4,5 mm), zowel luchtgeweer als luchtpistool. Deze wapens zijn verlof-vrij. De vereniging beschikt over een aantal wapens die gebruikt kunnen worden door leden en aspiranten die (nog) geen eigen wapen bezitten. Dit betekent dat een (aspirant) lid niet verplicht is om een eigen wapen aan te schaffen.

KNSA

Al onze leden worden aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie en ontvangen daarna een licentie. Door de KNSA is het land verdeeld in 4 districten. LBV Diodwi valt onder District 4. Dit district bestaat uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De KNSA verlangt dat ieder nieuw lid op het moment van aanmelding een zgn. “Verklaring Omtrent Gedrag” inlevert. Deze VoG wordt afgegeven door de gemeente aan personen van 16 jaar en ouder. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de secretaris.

Aspiranten

De mogelijkheid bestaat om gedurende een periode van circa 2 maanden kennis te maken met de (lucht-)schietsport. Voor deze kennismakingsperiode wordt een vergoeding gevraagd van € 20,= voor de kosten van training, kaarten en kogeltjes.

Mocht u meer informatie wensen en/of een afspraak willen maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u altijd contact opnemen met onze secretaris, Elly Moeskops, via e-mail: secretarisdiodwi@hotmail.com

Advertenties